2016. július 10., vasárnap

Miért lépett be Hamvas Béla a Magyar Kommunista Pártba?

Hamvas Béla 1945 tavaszán belépett a Magyar Kommunista Pártba és legalább 1947-ig tagja volt annak. Tagsága kizárással szűnt meg. A belépés - prima facie - nem egyeztethető össze a hamvasi életművel. Mi motiválhatta ebbéli döntésében a tradícionalista irodalom egyik legnagyobb alakját? Milyen párhuzamokat találunk a hamvasi aranykor értelmezés és a bolsevik utópisták kommunizmusról alkotott elképzelései között?