2016. július 10., vasárnap

Miért lépett be Hamvas Béla a Magyar Kommunista Pártba?

Hamvas Béla 1945 tavaszán belépett a Magyar Kommunista Pártba és legalább 1947-ig tagja volt annak. Tagsága kizárással szűnt meg. A belépés - prima facie - nem egyeztethető össze a hamvasi életművel. Mi motiválhatta ebbéli döntésében a tradícionalista irodalom egyik legnagyobb alakját? Milyen párhuzamokat találunk a hamvasi aranykor értelmezés és a bolsevik utópisták kommunizmusról alkotott elképzelései között?

2015. október 6., kedd

Nézőpontok

"A tárgyi világot ezért, minthogy csupán a különböző nézőpontok alapján tudjuk felfogni és értékelni, sohasem tekinthetjük abszolút valóságnak. Ami valamennyi ember és valamennyi élőlény benyomásaiban megegyezik, az nem a tárgyi valóság, hanem a Természetben kifejezésre jutó szimbólumoknak csupán a szubtilis, érzékeinkkel megfoghatatlan magva, lényege.."
- Kaczvinszky József


2014. augusztus 28., csütörtök

Alexander Dugin: Az Orosz Tavasz forgatókönyve

Noha az alább közzétett írás még ez év március 9-én látott napvilágot Alexander Dugin Facebook oldalán, a mai események különös aktualitást adnak ennek a  próféciának, amely tekinthető egyfajta ideológiai állásfoglalásnak, sőt, akár a propagandaháború részének is.

2014. augusztus 19., kedd

Princípiumzavar

Princípiumzavar: egymással összhangban nem lévő, vagy egyenesen egymásnak ellentmondó princípiumok szerinti gondolkozás, értékítélet / inkoherens és inkonzekvens gondolkozás, szemlélet.*
Augusztus 20.: Az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja.

2014. április 27., vasárnap

Unió, de melyik?

Akinél a történelem
kormánykereke van
Történelmi szelek fújnak. Ezúttal Keletről. Egy sorozatot indítunk útjára, amely igyekszik feltárni annak - az elsősorban ideológiai - háborúnak a hátterét, amely kevéssé kap helyet az atlanti befolyású médiákban. Ez azonban  érthető, hiszen az égő épületek, a túszul ejtett józanság képei lényegesen fogyaszthatóbb és "érthetőbb" információkhoz juttatják a felvilágosult Nyugat hírfogyasztó polgárait.
2014. április 20., vasárnap

Értékes múlt

A múlt értékei nem régiségükben, még csak nem is időtállóságukban, hanem az időtlenséghez való közeliségükben rejlenek.

2014. április 19., szombat

"Az út könnyű, csupán az ember zavaros, kusza."

A fenti Schuon idézetet jutotta eszembe az alábbi, nagypénteki  hír:

 "A húsvéti ünnep üzenete, hogy sorsközösségben vagyunk egymással, ezért meg kell próbálni egymásban a méltóságot felfedezni – mondta Erdő Péter bíboros az InfoRádió Aréna című, csütörtöki műsorában."*