2014. március 23., vasárnap

Egyetemes Lehetőség vagy Sokféle Vélemény

Teória: "A demokratikus legitimitást éppen a vélemények sokfélesége konstituálja." - Joachim Heidorn.
Praxis: " Ha a választásoknak bármiféle tétje volna, biztosan nem engednék meg nekünk " - Mark Twain.

 
Több voks, nagyobb legitimitás. Döntsön a nép. Hogyan vélekedtek a hatalom jogszerűségéről a "sötét középkorban"?


Istent nem választják a teremtmények - maguk közül.


"Az alacsonyabb rendű függ a magasabb rendűtől, illetve geneológiailag az alacsonyabb rendű a magasabb rendűből származik hanyatlás vagy lefokozódás útján. Az egyetlen igazi végtelen, az egyetemes lehetőség, mint Önmagam egyetemes Lehetősége egy szakrális uralmi rendben nyilvánul meg, amely renden belül a különböző entitások rangját az uralmi jelenlét intenzitása, az Uralkodó effektív jelenlétének mértéke határozza meg.* Ennek megfelelően a létben az egészen fényteli, uralt állapotoktól, az elsötétült, uralatlan állapotok elveszítettségéig számtalan létforma exisztál."   
René Guénon: A kereszt szimbolikája - Az Őshagyomány könyvei IV. utószava - Dr. Baranyi Tibor Imre: A metafizikai tradicionalitás társadalompolitikai vetülete.

* kiemelés: viatorA demokrácia fenomenológiája*


486 ♦ Hamis retorika: "Minden ember egyenlő".- Ez az, amiben még a legszélsőségesebben egalitáriánus demokrata sem hisz. Lehet, hogy életét áldozná érte, de akkor sem hisz benne - hiszen ő maga is egy ezzel ellentétes princípium szerint rendezi életét.

488 ♦ A liberalizmus nemcsak egyszerűen képviseli azt az álláspontot, hogy minden ember egyenlő, hanem mindent meg is tesz azért, hogy a kvalitások felszámolása révén minden ember valóban egyenlő is legyen.

499 ♦ A demokrácia különféle formái - a liberális és a diktatórius demokráciák — elsőlegesen nem politikai, hanem szellemi alapon elfogadhatatlanok. Mert ha a szellem a politikum síkján megnyilvánulna, nem demokráciaként nyilvánulna meg.

502 ♦ A démos erői, akár a tudatban nyilvánulnak meg, akár a világban, nem emelkedő, hanem alulról felfelé törő, a fentit az alsónak megfelelően dekonstruáló, majd fentről lefelé húzó erők.

* László András - Solum Ipsum alapján

8 megjegyzés:

 1. A fentebb látható ábrán épp a minap morfondíroztam el. Evola a Meglovavolni a tigrisben szembe állítja egymással az életet és a létet. Fájdalmas látni, hogy mennyire összezsugorodott az a világ, amit "kitágítottunk”. Az az ember, aki nem tud parancsolni önmagának, legalább tudjon engedelmeskedni másnak. Ahogy már korábban írtam a bilincsek támaszok is egyben. Csak nagyon kevés ember képes béklyók nélkül járni, persze ennek ellenére mindenki birtokolja az eget. Own the sky. Legalábbis azt hiszik, hogy birtokolják, ezzel szemben az igazság az, hogy szárnyalásaik csupán csak saját exisztenciális nyomorúságaik kivetülései, mélyrepülései. Ne légy előítéletes tartja a hangzatos és cunciságos bölcselet. Sötét középkor... Mi ez ha nem előítélet?

  VálaszTörlés
 2. A 486-os aforizmához kiegészítésként. A szépség például csak hierarchián belül értelmezhető, mert az én felfogásom szerint a szépség nem szimpla formai, matematikai kategória, hanem annak a fokmérője, hogy a vizsgált lény, objektum, mennyire hasonlít Önmagára (tulajdonképpen mennyire azonos önnön princípiumával). Az önazonosság fokozatai pedig éppen a hierarchia lényegét adják. Egy Rembrandt kép vagy Bach Máté Passiójának "szépsége" csak egy hierarchikus szemléletben nyeri el értelmét.
  Isten végtelenül szép, mert végtelenül hasonlít Önmagára.

  VálaszTörlés
 3. "Az az ember, aki nem tud parancsolni önmagának, legalább tudjon engedelmeskedni másnak." - Na pont ezért kellett 1945 után a maradék arisztokráciát kiirtani, mert ezután már valódi tekintélyek helyett, csak a párttitkároknak lehetett engedelmeskedni. Az tekintélynek való engedelmességet meg kell, hogy előzze a tekintély felismerésének autonóm képessége.

  VálaszTörlés
 4. A modern ember el sem tudja képzelni, hogy létezhet olyan állapot, amikor valaki előtt nem azért borulunk le, mert különben a fejünket vennék.
  Tudom ez már merőben lunáris, de azért még hordoz valamit magában:
  http://www.biography.com/imported/images/Biography/Images/Profiles/N/Nefertiti-9421166-1-402.jpg

  VálaszTörlés
 5. “…Az embereket vissza kell vezetni önmagukhoz. Rá kell venni őket, hogy céljukat és értéküket önmagukban keressék. Ezáltal újra meg kell tanulniuk, hogy egyedül érezzék magukat. Segítség nélkül és törvény nélkül, amíg fel nem ébrednek arra a cselekvésre, amely az abszolút parancsolás, vagy az abszolút engedelmesség." Evola

  VálaszTörlés
 6. Ha az uraltságot, belső rendezettséget ki akarnánk fejezni, valahogy így kellene hozzáfogni:
  http://theweddingtiara.com/wp-content/uploads/2010/12/Julius_Caesar_Coustou_Louvre_MR1798.jpg

  A középpontból indított akció, heroikus tett (wei wu wei) Szent Mihály arkangyal arcán megjelenítve:
  http://christiansanonymous.info/images/fresco_st_michael_and_the_satan.jpg

  VálaszTörlés
 7. Kedves Viator,

  gratulálok az elegáns blogodhoz!

  Kicsit elmerültem az ábrádban, hogy megpróbálom megérteni…A háromszög felső harmada jelöletlen, fehéren hagyott, talán azért, mert nem alaki állapotról van szó. Ide már nem tudunk eljutni, de szubtilis érzékeink (hatodik érzék, érzéken túli észlelés, intuíció, stb.) e szféra felé irányulnak. Arra gondolok, hogy itt van az az Abszolút Elme és Intellektus, (amit manapság leginkább kollektív tudatnak neveznek) és egyben a szellemvilág. Végülis ezekkel kommunikálunk szubtilis szintünkön, ami persze nagyon különböző egyénenként, és egyben függ a beavatottság fokától.

  De ezek csak egy nem-beavatott grafikon-néző impressziói, lehet, hogy nem így van… tetszik az elegáns tömörség.

  VálaszTörlés
 8. Kedves Murcielago!

  Köszönöm elismerő szavaid. Egyike vagy azon törzstagoknak, akikkel szeretek eszmét cserélni a "másik" felületen.

  Ez a blog a "nemketősség" szempontjából szándékozik (tőlem telhető módon) vizsgálni külső és belső világunk jelenségit, viszonyait. Ezen szemlélet szerint (vallási megközelítéssel) Minden ISTENBEN van, a megnyilvánulásoknak, jelenségeknek, lényeknek önmagában értelmezhető önazonosságuk, különállóságuk nincs, létük értelmét csak a Abszolútumba való beágyazottságuk szempontjából nyerik el. Másképpen fogalmazva: A Világ Istenben van és a Világ "Istenből" van.

  Az ábráról néhány szót. Ez az ábra (mint minden hasonló) a leírhatatlanra, kifejezhetetlenre szándékozik utalni. A szakrális geometria ábrázolás előtt álló első számú kihívás, hogy a "Minden" hogyan jeleníthető meg a hozzá képest végtelenül korlátozott "Valamin" (a rajzon).

  Nézzük először a legegyszerűbb és legtökéletesebb geometriai formának, a körnek példáját. A kör esetében a kerület a megnyilvánulás, a "valami", hozzá képest a középpont a "minden". Metafizikailag azonban nem a kör kerülete tartalmazza a középpontot, hanem fordítva: a kerület a középpont megnyilvánulása. Az ábrázolhatatlan középpont a kerület esszenciája, lényege. Nincs benne a körben, de a kör minden tulajdonsága (sugarak, a kerületi pontok) a középpont viszonylatában az, ami. Még a "szelő" is, amely ugyan nem látszik közvetlen viszonyban állni középponttal, de "renitens" jellege mégis csak a középpont viszonylatában értelmezhető. (a szelő egyébként a modernizmus úttévesztettségének geometriai allegóriája)

  A háromszög csúcsával hasonló a helyzet. A fenti ábra két vertikális végpontja tulajdonképpen felül a "Minden", alul pedig a "Valami" A jelenségek pedig fokozatokba rendeződve, a két végpont sajátos elegyét megnyilvánítva rajzolják maguk helyét a Világ hierarchiájában. A háromszög fehér részét nevezhetjük Adam Kadmonnak, vagy az eredeti embernek is.

  A háromszög csúcsa a metafizikai középpont, a tiszta Lét, ami ezen is túl van, arra már utalni sem lehet, legfeljebb ennyivel: "sem ez, sem az"

  Aquinói Szent Tamás szerint: az „egyedüli” és „mozdulatlan” az összes tökéletességgel rendelkezik, amelyek minden dolognál tökéletesebb módon vannak meg benne, mivel ezek abban EGYKÉNT találhatóak meg, míg a többiekben ELKÜLÖNÜLTEN.

  Üdvözlettel
  viator

  VálaszTörlés